MIETKÓW

Ośrodek Sportów Wodnych


I. Mietków - wiadomości ogólne

Mietków to niewielka miejscowość w województwie dolnośląskim w powiecie wrocławskim położona około 30 km na zachód od Wrocławia. Tutaj znajduje się zbiornik retencyjny na rzece Bystrzycy - Jezioro Mietkowskie - wybudowany w latach 1974-1986. Jezioro zajmuje obszar 900 ha, jego długość wynosi około 4 km, a szerokość - 2,5 km. Pojemność ogólna zbiornika stanowi około 70 mln m3 .



Zdjęcie 1 : Jezioro Mietkowskie

Teren wokół jeziora zamieszkuje około 3000 osób (8 wsi) , funkcjonuje w nim 150 gospodarstw rolnych. Bezpośrednio do zbiornika przylegają łąki, pola, część brzegu jest zadrzewiona.

 



Zdjęcie 2 : Jezioro Mietkowskie, widok z cypla w stronę zatoki, gdzie miałby powstać Port Ośrodka Sportów Wodnych


Na terenie województwa dolnośląskiego Jezioro Mietkowskie jest bardzo atrakcyjnym akwenem do uprawiania różnego rodzaju sportów wodnych i miłego odpoczynku , głównie ze względu na wielkość zbiornika oraz panujące przez cały sezon świetne warunki wietrzne.

 

Zdjęcie 3 : Jeden ze sposobów spędzania wolnego czasu nad Jeziorem


Można tutaj pływać żaglówką, kajakiem, na nartach wodnych, rowerem wodnym, na desce windsurfingowej lub po prostu przyjechać z rodziną, znajomymi na weekendowy wypoczynek. Jezioro Mietkowskie jest również największym obszarem wędkarskim na Dolnym Śląsku.

 

Zdjęcie 4 : Wędkarze na Jeziorze Mietkowskim na tle Sobótki

 

Mapa 1 : Położenie Mietkowa i Jeziora Mietkowskiego

Położenie Mietkowa w dość bliskiej odległości od Wrocławia zachęca wrocławian i mieszkańców okolic do spędzania tam wolnego czasu, tym bardziej iż dojazd jest stosunkowo prosty. Można przyjechać nad Jezioro samochodem, kierując się autostradą Wrocław - Zgorzelec na zachód lub trasą nr 5 na Świdnicę, można także wybrać transport kolejowy. Stacja w Mietkowie leży na 31 km linii Wrocław - Wałbrzych - Jelenia Góra. W każdym razie do Jeziora Mietkowskiego nie jest daleko.

 

II. Mietków - Dolnośląskim Ośrodkiem Sportów Wodnych

W Polsce wszechstronnym rozwojem żeglarstwa, jego organizacją i reprezentacją zajmuje się Polski Związek Żeglarski, będący najwyższym organem władzy żeglarstwa w naszym kraju, fachową i uznaną organizacją doradczą i opiniodawczą dla władz państwowych. W skład Polskiego Związku Żeglarskiego wchodzą Okręgowe Związki Żeglarskie, w tym również i Wrocławski (WrOZŻ), założony w 1957 roku, a działający na terenie Dolnego Śląska.

Celem Wrocławskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego jest zrzeszanie klubów i stowarzyszeń żeglarskich działających na obszarze województwa dolnośląskiego, popieranie rozwoju żeglarstwa w różnych jego formach oraz integrowanie środowiska żeglarskiego regionu. Organizowane są również regaty sportowe i turystyczne oraz imprezy rekreacyjne i kulturalne.

Obecnie WrOZŻ zrzesza 28 klubów żeglarskich, skupiających około 1150 żeglarzy, zarejestrowanych jest ponad 700 jachtów śródlądowych i motorowych, a z posiadanych informacji wynika, iż około 20 jachtów jest aktualnie budowanych przez prywatnych armatorów. Szacuje się, że żeglarstwo w samym tylko Wrocławiu uprawia, w różnych jego formach, aż kilkadziesiąt tysięcy jego mieszkańców. Kto pomyślałby, że tak wielu miłośników przeżywania niesamowitych przygód związanych z pływaniem na żaglowcach po morzu, z żeglowaniem po jeziorach, osób chcących wzbogacać swoje doświadczenia żeglarskie, biorąc udział w szkoleniach, obozach, różnych marynistycznych imprezach....- mieszka również we Wrocławiu, w regionie położonym daleko od morza i większych jezior.

Do tej pory jedynymi miejscami, gdzie można było organizować wszelkiego rodzaju imprezy związane ze sportami wodnymi, takimi jak otwarcie i zakończenie sezonu żeglarskiego, regaty, szkolenia umożliwiające zdobywanie uprawnień żeglarskich, motorowodnych i inne - była rzeka Odra i niewielkie Jezioro Bajkał. Nie są to jednak akweny odpowiednie - głównie ze względu na bardzo ograniczone rozmiary, utrudniający pływanie prąd rzeczny, brak odpowiedniego miejsca do budowy ośrodka sportów wodnych. Jezioro Mietkowskie daje szansę stworzenia takiej bazy i może stać się tym dla Wrocławia i okolic, czym jest Zalew Zegrzyński dla regionu warszawskiego, gdzie działa wiele warszawskich klubów, a imprezy regatowe rozgrywa się przez cały sezon.

Jezioro Mietkowskie spełnia wszelkie wymagania do uprawiania sportów wodnych. Jest to duży akwen (900 ha), położony niedaleko (około 30 km) jednego z największych miast w Polsce. Można tam w krótkim czasie dojechać zarówno samochodem, jak i pociągiem, czy też PKS-em. Dodatkowym atutem jest malownicza okolica - rozległe łąki, pola, widok na pobliską górę - Ślęzę, również panująca cisza, spokój... jednym słowem doskonałe miejsce na wypoczynek na lądzie i wodzie.

 

Zdjęcia 5, 6 : Jezioro Mietkowskie, widok na górę Ślęzę



Możliwości spędzenia wolnego czasu nad jeziorem jest wiele. Moglibyśmy przyjechać na jednodniowy, bądź kilkudniowy pobyt pod namiot, czy do domku letniskowego, w gronie przyjaciół, rodziny - z dala od codziennych obowiązków, zmartwień... Połączmy teraz te miłe chwile z aktywnym wypoczynkiem na wodzie Jeziora Mietkowskiego, w formie na przykład żeglowania na jachtach, deskach windsurfingowych, pływania kajakami, rowerami wodnymi, czy nawet pływania wpław.




Zdjęcie 7 : Regaty w klasie Optymist w 1999 roku na Jeziorze Mietkowskim


Ośrodek Sportów Wodnych nad Jeziorem Mietkowskim umożliwiałby realizację różnych form wypoczynku, a także wypożyczanie i przechowywanie sprzętu, nie musielibyśmy więc przywozić go ze sobą. Byłby Ośrodkiem, gdzie odbywałyby się różnego rodzaju imprezy sportowe i turystyczne, głównie żeglarskie, takie jak otwarcie czy zakończenie sezonu żeglarskiego, regaty turystyczne, a nawet regaty żeglarskie rangi Mistrzostw Polski, szkolenia umożliwiające zdobywanie stopni żeglarskich i motorowodnych, spotkania dolnośląskich żeglarzy, członków klubów i stowarzyszeń, spotkania z piosenką żeglarską, szanty, festiwale, koncerty znanych i lubianych zespołów marynistycznych i wiele innych - podtrzymujących tradycje żeglarskie ( i nie tylko żeglarskie) imprez, spełniających marzenia wszystkich mieszkańców Dolnego Śląska.

Zdjęcie 8 : Przygotowanie do startu w regatach na Jeziorze Mietkowskim

Armatorzy, właściciele jachtów, kajaków, desek...- nie będą musieli już dłużej przewozić swojego sprzętu na oddalone Jeziora Mazurskie, wybudowano by port z łatwym dostępem do wody, wodowaniem, hangar przechowujący i zimujący sprzęt...- wystarczyłoby tylko przyjechać. Z pewnością zachęcające powinny być także wieczorne mesy - niezapomniane spotkania przy ognisku, gitarze, śpiewach, tańcach, zabawach... Tutaj mogłyby być organizowane też zawody kajakowe czy windsurfingowe, które na Odrze są bez wątpienia niemożliwe do realizacji. Na rzece regaty odbywają się rzadko. Kluby żeglarskie, mające swoje przystanie nad Odrą w różnych częściach Wrocławia, muszą poświęcić często wiele czasu na dopłynięcie do miejsca rozpoczęcia zawodów, przeprawiając się przez całe miasto (w tym kilka śluz).


Zdjęcie 9 : Jachty w śluzie Rędzin, Turystyczne Regaty Długodystansowe "Wały 2001"

 

II. Koncepcja zagospodarowania terenu pod budowę Ośrodka Sportów Wodnych - Mietków


Ośrodek Sportów Wodnych - Mietków powstałby na terenie o powierzchni około 3 ha, obok cypla, w północno - zachodniej części Jeziora Mietkowskiego.

Port stanowiłyby pływające pomosty do cumowania jachtów oraz slip, który umożliwiałby wodowanie oraz wyciąganie sprzętu na brzeg. Miejsce przy brzegu (około 50 m w okolicy pomostu) byłoby niezabudowane, gdyż tam mieściłyby się łodzie podczas regat oraz zgrupowań, rozładowywano by sprzęt z przyczep, a także organizowano ogniska, wieczory żeglarskie, koncerty szantowe...

Dalej znajdowałby się plac apelowy z masztem i powiewającymi: flagami, banderą, proporcem Wrocławskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego. Plan budowy ośrodka przewiduje także powstanie odpowiednich hangarów do przechowywania sprzętu - przez cały rok. W jednym z nich wyodrębniono by także część warsztatową, świadczącą swe usługi w zakresie naprawy sprzętu, szycia żagli i udzielania innych, często niezbędnych na miejscu fachowych wskazówek.

Dalej mieszczący się zespół administracyjny z częścią gastronomiczną przeznaczony byłby do obsługi imprez. Nie zapomniano również o placu zabaw i gier, gdzie gra w tenisa, siatkówkę, koszykówkę, zabawa na ślizgawce, czy w piaskownicy - mogłyby stać się kolejnymi sposobami aktywnego spędzenia czasu wolnego nad Jeziorem Mietkowskim.

Przyjeżdżającym turystom zaproponowalibyśmy pobyt w ośrodku hotelowym, bądź na polu namiotowym, czy w domkach letniskowych. Natomiast dwa parkingi o powierzchni 2500 m2 jeden i 500 m2 drugi - z pewnością pomieściłyby wiele samochodów, a jeszcze jeden parking przeznaczony byłby specjalnie dla naczep łodziowych. W około już jest dużo zieleni, pól, rośnie wiele drzew, posadzono by je również na terenie ośrodka... - okolica bez wątpienia sprzyja i będzie sprzyjała miłemu wypoczynkowi. Czyż nie byłoby więc wspaniale zrealizować w rzeczywistości opisany plan?

 

Zdjęcie 10 : Nad Jezioro Mietkowskie przyjeżdża wielu turystów. Co roku - w sezonie od wiosny do jesieni można spotkać tam żeglarzy pływających na deskach, żeglujących na jachtach oraz osób pragnących spędzić parę chwil z dala od miejskiego zgiełku.

 


III. Podsumowanie

 

Specjaliści od psychologii i pedagogiki twierdzą, iż uprawianie żeglarstwa i innych sportów wodnych, poza dostarczaniem wartości rekreacyjnych - przywracają równowagę sił psychofizycznych, spełniają również istotną rolę w przystosowaniu człowieka do społecznie akceptowanego i twórczego życia, do bezpośredniego udziału w rozwoju gospodarczym, społecznym i kulturalnym kraju. Przygotowanie dzieci i młodzieży do prawidłowego funkcjonowania w cywilizowanym świecie oznacza wyposażenie ich w pewien zasób wiedzy, umiejętności, sprawności i nawyków niezbędnych do świadomego przestrzegania norm i zasad uznanych przez społeczeństwo, do wykonywania pracy zawodowej, pełnienia określonych ról społecznych, dbałości o własny rozwój, doskonalenie osobowości oraz do walki ze zjawiskami patologii społecznej.

Tak rozumiane przygotowanie rozpoczyna się w domu rodzinnym, a następnie realizowane jest w celowym i planowym procesie dydaktyczno - wychowawczym szkoły, zakładu pracy, klubu sportowego, rozmaitych organizacji oraz środków masowego przekazu. Niestety nie jest możliwa realizacja tego procesu w izolacji od negatywnych zjawisk życia społecznego, dlatego dąży się do ich minimalizacji, poprzez rozbudzenie zainteresowań nauką, pracą, sztuką, jak również sportem i rekreacją. Badania naukowe dowodzą, iż właśnie wychowanie "pod żaglami" wywiera znaczący wpływ na kształtowanie pozytywnych cech charakteru. Rywalizacja sportowa, zmagania z siłami wiatru i wody - pozwalają zwalczyć własne słabości. Uprawiając sporty wodne nabywa się takich cech jak : zaradność, zdecydowanie, odporność psychiczna, zdyscyplinowanie, pracowitość, umiejętność współżycia w grupie i inne, ułatwiające spełnianie codziennych obowiązków zawodowych, społecznych, także towarzyskich i rodzinnych.

Wielu znakomitych uczonych, doświadczonych żeglarzy , wychowawców - w licznych pozycjach literaturowych podkreślało dobroczynny wpływ żeglarstwa na kształtowanie pożądanych cech osobowości. Sport ten czyni jego uczestników wartościowymi jednostkami społeczeństwa, dlatego powinniśmy dążyć do jego praktykowania, rozpowszechniania tradycji...
- a więc wykorzystania wszelkich możliwości stworzenia bazy sportów wodnych także na terenie Dolnego Śląska.

Wymieniliśmy wiele zalet wybudowania Ośrodka Sportów Wodnych Mietków, przedstawiliśmy także koncepcję zagospodarowania wybranego terenu. Pomysł utworzenia bazy żeglarskiej nad Jeziorem Mietkowskim jest bardzo atrakcyjny i z pewnością zasługuje na realizację. Powstanie przystani przyniosłoby korzyści nie tylko wszystkim turystom, odpoczywającym nad Zalewem Mietkowskim, żeglarzom, kajakarzom, osobom pływającym na deskach windsurfingowych, ale również samym mieszkańcom gminy Mietków. Mieliby oni okazję do zatrudnienia przy budowie Ośrodka, a także przy jego późniejszym prowadzeniu. Mogliby czynnie uczestniczyć przy organizacji wszelkiego rodzaju imprez, świadczyć usługi gastronomiczne, wynajmować chętnym pokoje, rozwijać swoją dotychczasową działalność...

Dzięki Ośrodkowi gmina Mietków zostałaby wypromowana i zaistniałaby na mapie Dolnego Śląska jako znane i najbardziej atrakcyjne miejsce uprawiania sportów wodnych. Uszczęśliwiono by tym samym kilka tysięcy dolnośląskich mieszkańców, pragnących kontynuować swoją przygodę z żeglarstwem czy innym sportem wodnym lub ją rozpocząć, co do tej pory było bardzo trudne, ograniczone i niedostępne dla szerszego grona zainteresowanych.

Fakt położenia geograficznego sytuującego nas z dala od morza, dużych jezior...- wcale nie musi odbierać nam szansy angażowania się i realizowania własnych zamiłowań. Niech również i u nas będzie głośno o żeglarstwie!!!

 

Małgorzata Talar

autorzy zdjęć: Ewa Skut, Dominik Byrczek


Poczštek strony ...

Powrót do strony głównej
e-mail to Gosia