Rynek ośrodków żeglarskich we Wrocławiu
(dane z roku 1999)


  1. Wprowadzenie
  2. Charakterystyka poszczególnych ośrodków promujących żeglarstwo we wrocławiu :
  3. Sposoby wyróżniania ofert ośrodków żeglarskich we wrocławiu
  4. Wstępna segmentacja uczestników rynku ośrodków żeglarskich we wrocławiu
  5. Podsumowanie
  6. Ankieta !!! - weź udział!


WPROWADZENIE

"Żeglarstwo we Wrocławiu"...hm.. - kto pomyślałby, że uprawianie sportów wodnych w tak dużym mieście, daleko od morza i większych jezior jest w ogóle możliwe? Okazuje się, że wielu miłośników przeżywania niesamowitych przygód związanych z pływaniem na żaglowcach po morzu, z żeglowaniem po jeziorach, osób chcących wzbogacać swoje doświadczenia żeglarskie biorąc udział w szkoleniach, obozach, różnych marynistycznych imprezach....- mieszka również w naszym mieście, we Wrocławiu. Dzięki zamiłowaniu do żeglarstwa, chęci działania i chęci stworzenia możliwości spędzenia wolnego czasu w sposób różniący się od innych, żeglarstwo we Wrocławiu rozwinęło się już wiele lat temu, postanowiono propagować i rozprzestrzeniać jego tradycje także i tutaj. Powstawały więc kluby żeglarskie, stowarzyszenia, fundacje, ośrodki harcerskie... - liczba tych instytucji wciąż się powiększa a zainteresowanych jest coraz więcej. W tej chwili każdy może znaleźć coś dla siebie, czy to młodzi ludzie, czy starsi, czy zaawansowani w życiu żeglarskim, czy początkujący. Możemy korzystać z różnych form uprawiania żeglarstwa w naszym mieście, począwszy od możliwości zostania żeglarskim harcerzem, członkiem klubu - uczestnicząc w jego działalności i przyczyniając się do jego dalszego rozwoju, biorąc udział w regatach, spływach, imprezach szantowych ("Szanty nad Odrą", co roku organizowane jest też spotkanie z piosenką żeglarska i muzyką folk "Szanty we Wrocławiu" z udziałem znanych zespołów szantowych), spotykając się ze znajomymi i organizując wspólne wyprawy, obozy..., a kończąc na uczestnictwie w szkoleniach, rejsach śródlądowych, czy dalekich wyprawach morskich połączonych z możliwością zdobywania nowych uprawnień, poznawania przepięknych miejsc i mile spędzając czas. Miejmy nadzieję, że duch żeglarski będzie zawsze tkwił we wrocławianach i "zarażał" innych swoją oryginalnością, pozytywnym nastawieniem i chęcią działania.

Ahoj!

"Stopy wody pod kilem!!!"


CHARAKTERYSTYKA POSZCZEGÓLNYCH OŚRODKÓW
PROMUJĄCYCH ŻEGLARSTWO WE WROCŁAWIU

 

I. Wrocławski Okręgowy Związek Żeglarski

WrOZŻ jest najważniejszą organizacją żeglarską we Wrocławiu, jest instytucją pomocniczą Polskiego Związku Żeglarstwa, który nadzoruje żeglarstwo w Polsce. We Wrocławiu Okręgowy Związek Żeglarski znajduje się w siedzibie na ul. Św. Mikołaja 80.

Aktualnie Prezesem WrOZŻ jest Ryszard Jędrzejewski, Przewodniczącym Komisji Szkolenia - Stanisław Guz a Przewodniczącym Komisji Sportu, Turystyki i Żegl. Deskowego - Ryszard Byrczek.

Działalność :

Wszelkie zdobyte patenty żeglarskie są właśnie tutaj nadawane (lub przez Zarządy innych Okręgowych Związków Żeglarskich), lub przez Zarząd Polskiego Związku Żeglarskiego. Tutaj prowadzona jest również dokumentacja egzaminów, rejestr wydanych patentów i sportowych książeczek żeglarskich,

WrOZŻ również aktywnie propaguje żeglarstwo we Wrocławiu i Okolicach organizując szereg imprez:


II. Dolnośląskie Stowarzyszenie Rozwoju Żeglarstwa

Dolnośląskie Stowarzyszenie Rozwoju Żeglarstwa zostało zarejestrowane w 1999 roku we Wrocławskim Sądzie Rejestrowym, a od 23 lutego 2000 roku jest członkiem (Klubem Żeglarskim) Wrocławskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego. Stowarzyszenie prowadzi grupa żeglarzy pod przewodnictwem kapitana Janusza Pełki - sternika morskiego, instruktora żeglarstwa PZŻ, sternika motorowodnego i egzaminatora. Aktualnie Klub posiada kilka własnych jachtów : omegi i ostródy, także jacht o nazwie "Extreme" i Conrad825 ("Idalgo").

Działalność :III. Jacht Klub AZS Wrocław

Jacht Klub AZS Wrocław mieści się przy ul. Wyspiańskiego 40 nad Odrą we Wrocławiu.

Historia Klubu AZS Wrocław sięga 1946 roku, kiedy to 23 stycznia grupa studentów jedynej ówcześnie uczelni Wrocławia (Uniwersytetu i Politechniki) rozpoczęła działalność żeglarską (wtedy jako AZM) . Z roku na rok przybywało tutaj coraz więcej miłośników żeglarstwa, przybywało również jachtów ( w tym morskich), Klub organizował obozy żeglarskie połączone ze szkoleniem, spływy, rejsy mazurskie, rejsy morskie, różne imprezy ("Wrocławskie Żagle",), rozwijało się nie tylko żeglarstwo śródlądowe i morskie, ale także i regatowe. Klub dysponował coraz większą własną flotą, kadrą oficerską i instruktorską. To właśnie na AZS-owskiej "Balladzie" ( polska wersja 'Poloneza') Krzysztof Baranowski (ówczesny członek Klubu) opłynął świat, Teresa Dudzic uzyskiwała wielokrotnie tytuł mistrzyni Polski w klasie H, Wrocławski AZS jest również portem macierzystym dla słynnego polskiego jachtu "Panorama", który opłynął świat dookoła i brał udział w wielu innych dalekich wyprawach, regatach. Te i inne wydarzenia sprawiły, ze Wrocławski AZS jest znanym i powszechnie respektowanym Klubem, dającym ogromne możliwości pasjonatom żeglarstwa.

Działalność:

aktualnie Jacht Klub organizuje rejsy mazurskie na swoich jachtach ('Moana' - jacht typu Venus, 'Urwis',Lechu', 'Bazyliszek' - typu Nash i nowy 'Bigmak' - zbliżony do Maka 630),

kursy na stopnie żeglarza i sternika jachtowego oraz sternika motorowodnego, które odbywają się na rozlewisku Bajkał k. Kamieńca Wrocławskiego,

rejsy morskie na 'Panoramie' i 'Bagateli' (w roku 2000 jachty odwiedziły wiele egzotycznych miejsc, w tym Azory, Maroko, Wyspy Kanaryjskie, Maderę, Irlandię, Szkocję, Londyn i wiele innych),

co roku na przystani Klubu odbywa się również uroczyste rozpoczęcie i zakończenie sezonu żeglarskiego połączone ze śpiewami szant i świetną zabawą.

IV. Fundacja HOBBIT

Fundacja HOBBIT ma swoją siedzibę przy ul. Św. Macieja 5a we Wrocławiu.

Fundacja została ustanowiona dnia 16 marca 1992 roku. Jej działalność z roku na rok rozprzestrzenia się, zjawia się tutaj coraz szersze grono zainteresowanych nie tylko żeglarstwem, ale również innymi formami spędzenia wolnego czasu.

Działalność:

co roku podczas wakacji Fundacja organizuje obozy żeglarskie-szkoleniowe z możliwością zdobycia patentów żeglarskich (żeglarza i sternika jachtowego, sternika motorowodnego, młodszego instruktora PZŻ), obozy żeglarskie-rekreacyjne, obozy windserfingowe, a od trzech lat również kolonie dla dzieci i rejsy morskie,

kursy na żeglarza i sternika jachtowego prowadzone są również w sezonie przed i po wakacjach na Osobowicach we Wrocławiu na Odrze na własnych jachtach ('polarisy' - jachty typu s-z'ta, typu foka, dz'ta),

oprócz wakacji "Hobbit" prowadzi swoją działalność przez cały rok poprzez:

V. Stowarzyszenie Klub "Na fali"

Stowarzyszenie "Klub Na Fali" powstało z inicjatywy kilku studentów wrocławskich uczelni na początku 2000 roku i bardzo szybko rozwija swoją działalność. Aktualnie siedziba Klubu mieści się na ul. Kleczkowskiej 15/2 we Wrocławiu. Klub zdążył już zorganizować przedwakacyjny kurs na stopień żeglarza jachtowego oraz rejsy mazurskie podczas wakacji, zaopatrzył się również w swój własny jacht kabinowy (Rambler) i przymierza się do realizacji licznych planów związanych z rozszerzeniem tradycji żeglarskiej i nie tylko żeglarskiej (wspinaczka, jazda rowerem, zdobywanie patentów żeglarskich, nurkowych ). Liczba członków Klubu wciąż się powiększa.

Działalność:

VI. Stowarzyszenie Klub Żeglarski Ekonomistów

Klub Żeglarski Ekonomistów działa przy Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, mieści się w Domu Studenckim "Oaza" na ul. Drukarkiej.

Działalność :

VII. HOW Stanica

HOW to Harcerski Ośrodek Wodny koncentrujący się na propagowaniu harcerstwa połączonego ze sportami wodnymi. Po wielu przejściach i perypetiach (kiedyś HOW był samodzielnym hufcem...) wrocławski Harcerski Ośrodek Wodny 'Stanica' należy do hufca Wrocław - Stare Miasto i mieści się we Wrocławiu przy ulicy Kożuchowskiej 13 nad Odrą. Tam właśnie odbywają się zbiórki harcerzy i praca przy łódkach. Komendantem Stanicy jest od jesieni 2000 roku phm. Michał Dusiński (stj).

W tej chwili Stanica jest najprężniej działającym harcerskim ośrodkiem wodnym we Wrocławiu. W swoich drużynach skupia ponad 130 osób w różnym wieku.

Aktualnie na Stanicy funkcjonują następujące drużyny:

VIII. Harcerski Ośrodek Wodny "Rancho"

HOW "Rancho" znajduje się na ul. Grobli 49 na wrocławskich Niskich Łąkach. Działają tutaj cztery drużyny harcerskie związane z działalnością żeglarska. Jedną z nich jest UKS, czyli Uczniowski Klub Sportowy, powstały w lutym 1999 roku jako osobna drużyna, a od trzech miesięcy, już jako ośrodek harcerski, zrzesza w sobie :

Osoby należące do UKS to najczęściej dzieci i młodzież do 16 roku życia, drużyna umożliwia im (jak i wszystkim innym działającym w "Rancho") uczestnictwo w różnego rodzaju imprezach, m.in.

HOW "Rancho" posiada w swej przystani jachty : 15 Optymistów ( do dyspozycji UKS), 5 Omeg i 2Foki (do dyspozycji pozostałych 3 drużyn).IX. "OŚWIATA" Ośrodek kształcenia i turystyki

Ośrodek Kształcenia i turystyki "Oświata" mieści się we Wrocławiu przy ul. Ruskiej 46b.

Działalność:X. Uniwersyteckie Centrum KF i S

Uniwersyteckie Centrum KF i S mieści się w jednym z budynków wrocławskiego Uniwersytetu przy ul. Przybyszewskiego we Wrocławiu, jest to organizacja stworzona przez Uniwersytet, której Kierownikiem jest dr Romuald Tołłoczko

Działalność Centrum polega na promowaniu rozwoju fizycznego poprzez stwarzanie możliwości uczestnictwa w różnych wyjazdach, wycieczkach turystycznych, zajmuje się również działalnością żeglarską:SPOSOBY WYRÓŻNIANIA OFERT OŚRODKÓW ŻEGLARSKICH WE WROCŁAWIU

Właściwie wszystkie organizacje promujące żeglarstwo we Wrocławiu używają podobnych narzędzi marketingu - mixu w celu zachęcenia do uczestnictwa w swoich ośrodkach.. Starają się działać we wszystkich wyżej wymienionych segmentach rynku.. To, jakich i ilu klientów korzysta z ich usług zależy najczęściej od jakości i różnorodności proponowanych programów. Walczą jednak o zdobycie pozytywnej opinii wśród konkurencji, "zatrzymanie" osób już zrzeszonych oraz zachęcanie innych poprzez :


WSTĘPNA SEGMENTACJA UCZESTNIKÓW RYNKU
OŚRODKÓW ŻEGLARSKICH WE WROCŁAWIUPokaż całą tabelę

Weź udział w
ankiecie !

PODSUMOWANIE

Charakterystykę rynku ośrodków żeglarskich we Wrocławiu zaczęliśmy od przedstawienia czytelnikowi poszczególnych form i sposobów działalności różnych instytucji zajmujących się promowaniem żeglarstwa w naszym mieście. Przyglądając się szczegółowo każdej z nich, analizując proponowane oferty, możliwości uczestniczenia w róznych programach, możemy śmiało powiedzieć, ze żeglarstwo we Wrocławiu jak najbardziej istnieje i każdy może znaleźć coś dla siebie. Za pomocą naszej ankiety natomiast dowiedzieliśmy się, w jakim stopniu wrocławianie są świadomi realiów ów świata żeglarskiego i co sądzą na temat uprawiania tego sportu u nas.

Okazuje się, że osób zainteresowanych jest wiele, większość z nas jednak nie wie o istnieniu aż kilkunastu ośrodków związanych z żeglarstwem we Wrocławiu, nie wie o możliwościach i sposobach uczestnictwa i angażowania się w działalność marynistyczną w naszym mieście ( wyjątek stanowią żeglarze, osoby czynnie uczestniczące w życiu organizacji żeglarskich ), większość z nas nie wie także, iż fakt położenia geograficznego sytuującego nas z dala od morza, jezior...- wcale nie musi odbierać nam szansy angażowania się i realizowania własnych zamiłowań. Otóż mamy do dyspozycji we Wrocławiu Odrę, pobliskie j. Bajkał , gdzie również możliwe jest odbywanie praktycznych kursów szkoleniowych, kilkanaście instytucji zapraszających do korzystania z różnorodnych propozycji wyjazdów żeglarskich, spotkań towarzyskich połączonych z tańcami i muzyką żeglarską, szkoleń, rejsów, rozrywkę żeglarską możemy znaleźć także we wrocławskich tawernach ( mamy dwie - jedną na ul Wyspiańskiego, a drugą na Św. Mikołaja, gdzie mieści się siedziba WrOZŻ, a także Klub "Samanta" na Placu Grunwaldzkim), mamy jeszcze sklepy żeglarskie ( jeden to Sklep Żeglarski "HOBBY" na ul. Hallera, a drugi to "Yacht Sport" ul. Poniatowskiego i niedawno otworzono również Sklep Żeglarski "Wiatr i Woda" na ul.Pereca 1/3). Jakie czynniki mogą zatem wpływać na tak niską świadomość i co możemy zrobić, aby ją zwiększyć?

Wspominaliśmy wcześniej o położeniu geograficznym naszego miasta, ograniczonego dostępu do wód. Wrocławskie ośrodki żeglarskie zdołały znaleźć rozwiązanie tego problemu, mimo wszystko jednak stawia on ów instytucje w niekorzystnym świetle wobec innych miast, takich jak na przykład Gdańsk, Szczecin, Gdynia...(czy inne nadmorskie), czy nawet Warszawa - gdzie żeglarstwo rozwija się w znacznie szybszym stopniu a ilość organizacji związanych ze sportem wodnym jest dużo większa. Wobec czego środki finansowe pochodzące z budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego, dotacje czy inne formy pomocy w działalności - przeznaczane są także w znikomym stopniu na rozwój żeglarstwa we Wrocławiu w porównaniu z innymi miastami. Zainteresowanie władz promowaniem rozwoju tradycji żeglarskich u nas jest bardzo niewielkie. Fakt ten nie zachęca więc do podejmowania się działalności wymagającej dużej determinacji, dużego zaangażowania finansowego, wymagającej umiejętności efektywnego łączenia instrumentów marketingowych w taki sposób, aby nie tylko zaspokoić potrzeby klientów, ale także otrzymywać zyski z działalności w postaci i przychodów pieniężnych i satysfakcji…

Również brak szczegółowych i powszechnie dostępnych informacji dotyczących działalności ośrodków zmniejsza naszą aktywność żeglarską we Wrocławiu. Mówiliśmy już wcześniej o sposobach wyróżniania ofert instytucji poprzez umieszczanie informacji w internecie, na plakatach..itd.., informacje te trafiają jednak do wąskiego grona wrocławian, a niewykorzystanie potencjału chętnych i zainteresowanych może przyczyniać się do zmniejszonej efektywności i ilości działających ośrodków. Jakie więc warto byłoby podjąć przedsięwzięcia, aby znaczenie istnienia żeglarstwa we Wrocławiu zwiększyło się, aby wszyscy chętni mieli możliwość dostępu do interesujących ich informacji?

Najważniejszą sprawą jest chyba zwiększenie dotacji na cel rozwoju żeglarstwa we Wrocławiu. Jednym ze sposobów uzyskania funduszy jest na przykład podjęcie współpracy ze spółkami, przedsiębiorstwami państwowymi czy prywatnymi i nakłonienie ich na przekazywanie Funduszu Świadczeń Socjalnych na potrzeby danej organizacji. Uzyskane dotacje pozwolą na poszerzenie działalności oraz dotarcie do rzeszy pracowników, umożliwiając im w zamian na przykład uczestnictwo w szkoleniach i podnosząc tym samym swoją rangę w świetle danego przedsiębiorstwa. Rewelacyjnym wydaje się również pomysł współpracy ze spółkami z kapitałem zagranicznym czy innymi ośrodkami żeglarskimi spoza granic naszego kraju, uatrakcyjniając w ten sposób ofertę i zwiększając swoje znaczenie w świetle innych klubów, fundacji...zarówno w kraju, jak i za granicą. Warto byłoby może stworzyć programy wypoczynkowe umożliwiające spędzanie wolnego czasu na przykład dla całych rodzin, ludzi starszych, a nie tylko dla młodzieży, studentów, którzy stanowią najliczniejszą grupę wrocławianów korzystających z usług ośrodków żeglarskich w naszym mieście.

Jeżeli chodzi natomiast o zwiększenie dostępności informacji o danym ośrodku, jego działalności, siedzibie, o możliwościach korzystania z proponowanych programów....- tutaj wszelkie ośrodki powinny przejść szkolenie marketingowe na temat sposobów wykorzystywania instrumentów marketingowych, wówczas liczba klientów z pewnością zwiększyłaby się, co mogłoby pozytywnie wpłynąć na zainteresowanie władz w postaci dotacji i innych pomocy. Chętnych do działania, zainteresowanych uprawianiem żeglarstwa, pragnących poszerzać wiadomości i zdobywać nowe doświadczenia żeglarskie, ludzi należących do segmentu tzw. "Aktywnych żeglarzy" ( w świetle segmentacji przedstawionej wcześniej) - jest we Wrocławiu coraz więcej. Najważniejsze jest jednak, aby poszczególne ośrodki potrafiły odnaleźć takich ludzi, zachęciły ich do współpracy. Musimy więc działać, bo nie możemy pozwolić, aby tak wspaniały wypoczynek jak pływanie po jeziorach w gronie przyjaciół, rejsy morskie, tańce i śpiewy szant przy ognisku, na festiwalach piosenki żeglarskiej, czy inne niezapomniane formy żeglarskiego sposobu spędzania czasu - zostały zapomniane. Niech również i u nas będzie głośno o żeglarstwie!!!


Opracowanie :
Małgorzata TalarWypełnij ankietę!
Powrót do strony głównej
e-mail to Gosia